Protokół HTTP vs. protokół HTTPS: Coś, czym się różnią


Protokół HTTP vs. protokół HTTPS: Coś, czym się różnią

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) to protokół, który dominuje w świecie sieci internetowej od wielu lat. Zadaniem HTTP jest umożliwienie komunikacji pomiędzy klientem (np. przeglądarką internetową) a serwerem. Jednak wraz z rozwojem technologii oraz wzrostem cyberzagrożeń, pojawiła się potrzeba ulepszenia tego protokołu. Powstał zatem protokół HTTPS, który dodaje warstwę zabezpieczeń.

Co to jest HTTP?
HTTP to protokół, który pozwala przesyłać dane pomiędzy klientem a serwerem. Podstawowa wersja tego protokołu, znana jako HTTP/1, działała tylko na zasadzie niezaszyfrowanej komunikacji. Oznaczało to, że wszystkie wysłane dane były widoczne dla potencjalnych atakujących.

Co to jest HTTPS?
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) to rozwinięcie protokołu HTTP, które dodaje warstwę zabezpieczeń. Główną różnicą pomiędzy HTTP a HTTPS jest sposób przesyłania danych. W przypadku HTTPS, dane są szyfrowane, co oznacza, że są nieczytelne dla osób trzecich. Stosuje się w tym celu protokół Secure Sockets Layer (SSL) lub jego następcę, czyli Transport Layer Security (TLS).

Podstawowe różnice pomiędzy HTTP a HTTPS:
1. Bezpieczeństwo danych. HTTP nie zapewnia żadnych zabezpieczeń, a dane przesyłane tym protokołem są narażone na przechwytywanie i manipulacje. HTTPS natomiast gwarantuje poufność i integralność danych dzięki szyfrowaniu SSL/TLS.

2. Certyfikaty SSL/TLS. Aby korzystać z HTTPS, serwer musi posiadać ważny certyfikat SSL/TLS. Taki certyfikat potwierdza tożsamość serwera i zabezpiecza komunikację pomiędzy klientem a serwerem. W przypadku HTTP nie ma potrzeby posiadania certyfikatu.

3. Porty. Standardowy port dla HTTP to 80, natomiast dla HTTPS to 443. Dzięki temu serwer odróżnia, które zapytanie jest wysyłane do serwera z wykorzystaniem HTTP, a które z wykorzystaniem HTTPS.

4. SEO i pozycjonowanie. Wyszukiwarki internetowe coraz bardziej preferują strony korzystające z HTTPS. Dlatego posiadanie certyfikatu SSL/TLS i działanie pod protokołem HTTPS może pozytywnie wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Podsumowanie:
Protokół HTTPS to rozwinięcie bezpiecznego protokołu HTTP, które pozwala na bezpieczną i poufną komunikację w sieci. Różnica pomiędzy HTTP a HTTPS polega głównie na bezpieczeństwie przesyłanych danych. Korzystanie z HTTPS jest szczególnie ważne w przypadku przekazywania poufnych informacji, takich jak dane logowania czy dane płatności. Dlatego warto zadbać o zabezpieczenie swojej strony internetowej poprzez użycie protokołu HTTPS i posiadanie certyfikatu SSL/TLS.